Hasznos információk

  • A közösségi adószámok érvényességét az  adóhatóság  előtt igazolható módon ellenőrizheti az Európai Bizottság internetes honlapján (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/), ha a lekérdezéskor megadja saját közösségi adószámát.

Cégkapu regisztráció

Mi a célja a cégkapus szolgáltatásnak?

A cégkapu szolgáltatás célja, hogy az elektronikus kapcsolattartásban biztosított legyen a küldemények biztonságos küldése és fogadása (kézbesítés) az elektronikus kapcsolattartásban résztvevő szervezetek és hatóságok számára.

A Szolgáltatáson keresztül a papír alapú levelezésnek megfelelően, egyszerűen szerkeszthető felületen tudják küldeni és fogadni küldeményeiket egymásnak a felek.

Remélhetőleg megkönnyíti a szervezetek és az elektronikus ügyintézést biztosító szervek közötti kapcsolatfelvételt, lehetővé teszi, hogy a szervezet minden érdekeltje egy helyen férjen hozzá a szervezet hivatalos levelezéséhez, ezen belül azonban a szervezetnek lehetősége van, hogy az egy „postaládába” érkező küldeményeket jogosultsághoz kösse, és adott küldemény kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak által váljon elérhetővé.

 Mit kell tennie a cégeknek, és kötelező-e a kis cégeknek is?

Az új előírás mérettől függetlenül minden cégre vonatkozik. A rendszer igénybevételéhez szükséges a cégkapu regisztráció.

Mikortól indul „élesben” az új szolgáltatás, mi a regisztráció határideje?

A cégkapun keresztüli kommunikáció csak 2018. január 1-től lesz kötelező. A regisztrációt 2017. augusztus 30-ig kell elvégezni, de 2017.12.31-ig nincs szankció azokkal szemben akik nem a megadott határidőig regisztrálnak.

Az egyéni vállalkozók számára továbbra is az ügyfélkapu szolgál az elektronikus kapcsolattartásra.

Kivételek a 451/2016. (XII. 19.) Korm. Rendelet (Vhr.) alapján:

  1. a) Egyéni ügyvéd, valamint szabadalmi ügyvivő e tevékenysége során cégkaput is használhat.

Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet alatt az egyéni ügyvédet, valamint a szabadalmi ügyvivőt kell érteni, aki a regisztrációnál a saját nevében jár el.

Kell-e cégkapus regisztráció az egyesületeknek, alapítványoknak?

Igen. A 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 9. § (1) szerint, ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény nem rendelkezik eltérően, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfél jogi képviselője, az ügyfélként eljáró (állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület).
A törvény 2.§. 23. pontja alapján gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező, belföldi székhelyű szervezet.

Kinek a feladata? A könyvelőé, avagy az ügyvezető, cég képviseletére jogosult személy feladata-e.

Nem kérdéses, hogy kinek a feladata a cégkapu-s regisztráció elvégzése, hiszen az arról szóló (451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet – továbbiakban Korm. rendelet – egyértelműen fogalmaz e területen:

„89. § (2) Gazdálkodó szervezet nevében a cégkapu-regisztrációt a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult természetes személy kezdeményezheti.”

Emiatt azt a gondolatot, hogy ezt a feladatot az adott cég könyvelője végezze el – akár külön díjazás mellett – jogilag aggályosnak találjuk, és kérjük a könyvelőket, hogy a regisztráció elvégzésében segítsék ügyfeleiket, azonban e kötelezettséget ne tegyék meg helyettük, hiszen egy könyvelő nem jogosult a gazdálkodó szervezet nevében eljárni!

Mi a helyzet akkor, ha valakinek megszűnik az ügyvezetői, képviseleti jogosultsági státusza?

A Korm. rendelet 89. § (11) bekezdése értelmében a gazdálkodó szervezet a cégkapumegbízott jogosultságának megszűnéséről 5 munkanapon belül, az új cégkapumegbízott bejelentésével egyidejűleg köteles bejelenteni ezt a tényt. – íme tehát egy újabb kötelezettség azoknál a vállalkozásoknál, ahol például tulajdonosváltás történik. Érdemes megjegyezni ezt az új feladatot is…

 A cégkapu regisztráció erről az oldalról indítható:

https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/regisztracio/nyitooldal.html

A regisztráció folyamatáról részletes útmutató érhető el az alábbi linken, mely lépésről lépésre tartalmazza a teendőket:

http://ekozig.mo.hu/sites/default/files/Cegkapu_regisztracio_alkalmazas_felhasznaloi_leiras.pdf

A regisztráció – amennyiben rendelkezünk ügyfélkapuval – legfeljebb 1-2 percet vesz igénybe.

 

Minimálbér 2019

business-graphics-1236283-1280x1280 A 2019. január 01-től alkalmazandó minimálbérek:

A 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet.értelmében 2019-től a minimálbérek összege:

  • Havibér alkalmazása esetén 149000 forint, hetibér alkalmazása esetén 34.260,-forint, napibér alkalmazása esetén 6.860,,- forint, órabér alkalmazása esetén 857 forint,
  • A garantált bérminimum (szakképzettséget igénylő munkakör)havibér alkalmazása esetén 195.000,- forint, hetibér alkalmazása esetén 44.830 forint, napibér alkalmazása esetén 8.970,-forint, órabér alkalmazása esetén 1121 forint

A szakképzettséget nem igénylő munkakörök esetén alkalmazható az alacsonyabb bérminimum. Ezek a 9-es FEOR-kódba sorolt munkakörök (az egyszerű foglalkozások, mint pl.a segédmunkás, betanított munkás, kisegítők, árufeltöltők).

Amennyiben a munkavállalók bére a minimálbér volt,  a béremelést kötelező végrehajtani, és ez a munkáltatói bérköltség terheket jelentősen növeli annak ellenére is, hogy a szocho mértéke… 2019. 01.01.től 19,5 %

A minimálbér növekedéssel az egyéni és társas vállalkozók járulék alapja is növekedni fog. Az ő esetükben azonban a 19,5%-os szocho alapja a minimálbér 112,5 %-a, a 8,5 %-os egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot pedig a minimálbér 150 %-a után fizeti , a 10 %-os nyugdíjjárulékot a minimálbér után  fizetik.

Az egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi munka) esetén a minimálisan kifizetendő bérek az egyszerűsített foglalkoztatás kapcsán 2019-ben:
– minimálbér (857
Ft/óra) 85%-a, azaz 730,-t/óra, vagy
– a szakképzettséget igénylő munkakörökben garantált bérminimum (
1121 Ft/óra) 87%-a, azaz 980 Ft/óra.

Az egy napra egy fő részére költségként elszámolható kifizethető bér 12700, illetve 16.600,-Ft.

A dolgozó szempontjából adómentes a minimálbér 1 napra eső összegének 130%-os összegen  (8919,-, illetve 11660,-Ft). Az ezen felüli összeg után adófizetési kötelezettség áll fenn, melyet az adóbevallásban kell feltüntetni, és az adóköteles rész után 15% személyi jövedelemadót kell megfizetni.

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén is kell bérpótlékot fizetni, ha

HA a munkavégzés ideje 22 – 06 óra között meghaladja az 1 órát 15%-os éjszakai pótlék
HA a napi munkaidő 8 óra feletti, az alapbéren felül 50% “túlóra pótlékot” is kell fizetni.
– Boltokban, ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység,
50%-os vasárnapi pótlékot kell fizetni.
– Ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység vagy a munkakör, a túlórára
50% “túlóra pótlékot” + 50%-os vasárnapi pótlékot is kell fizetni.

-Ha pl. fizetett ünnepen dolgozik egyszerűsített foglalkoztatott, akkor a fizetett ünnepi órákra 100% pótlék is jár.
Azt is figyelembe kell venni, hogy ezen bérekből is lehet a letiltást érvényesíteni.

Bővebb tájékoztatást kérni a manife@manife.hu emailcímen..